Quetext Plagiarism Checker Review

Quetext Plagiarism Checker là một trong những công cụ tốt nhất trên thị trường để đánh giá tác phẩm của bạn xem có đạo văn hay không (và phát hiện khi nào người khác có thể đã đạo văn bạn ). Đây là một giải pháp cấp độ chuyên nghiệp đang được các giáo viên, người viết blog, phóng viên và nhiều người khác sử dụng để kiểm tra đạo văn. kiểm tra bài làm của chính họ xem có khả năng đạo văn hay không, cũng như phát hiện hành vi đạo văn trong bài làm của học sinh.

Nhưng công cụ kiểm tra đạo văn này thực sự hoạt động như thế nào? Quetext có xứng đáng với danh tiếng ấn tượng của nó không? Chúng tôi viết bài đánh giá kiểm tra đạo văn Quetext này vì chúng tôi muốn tìm hiểu.

 

Đạo văn là gì?

Trước khi chúng tôi có thể đánh giá tính hiệu quả của công cụ này, bạn cần có một định nghĩa chính xác về đạo văn.

Nói một cách đơn giản, đạo văn là lấy tác phẩm có bản quyền của người khác và tuyên bố đó là của riêng bạn , bất kể tác phẩm đó là phương tiện gì. Quetext tập trung vào việc đạo văn trong văn bản , nhưng việc xuyên tạc một bản nhạc, một tác phẩm nghệ thuật hoặc thậm chí một video là tác phẩm của chính bạn trong khi thực tế không phải vậy cũng là đạo văn.

Điều quan trọng cần nhớ là đạo văn không phải lúc nào cũng có chủ ý. Sao chép và dán một đoạn văn mà không trích dẫn chắc chắn là đạo văn, nhưng việc vô tình diễn giải một đoạn văn bạn đã đọc cách đây vài ngày vào tác phẩm của mình mà không trích dẫn cũng vậy.

Đó là lý do tại sao các công cụ kiểm tra đạo văn đáng tin cậy lại có giá trị đến vậy, chúng có thể giúp chỉ ra khi nào bạn cần trích dẫn một đoạn văn và khi nào bạn có thể cần suy nghĩ lại một phần trong tác phẩm của mình để có tính độc đáo cao hơn.

Được rồi, bây giờ chúng ta đã có định nghĩa chính xác về đạo văn, hãy chuyển sang phần đánh giá Quetext.

 

Giới thiệu về Quetext

Quetext được coi là công cụ kiểm tra đạo văn số 1 hiện có trên mạng. Đó là bởi vì phần mềm có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ kiểm tra văn bản để tìm sự trùng khớp từng từ. Họ sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để kiểm tra văn bản của bạn và so sánh nó với tác phẩm đã xuất bản trực tuyến và trong cơ sở dữ liệu phương tiện in ấn.

Các tính năng nâng cao của Quetext cũng có tác dụng làm cho nó trở thành một trong những chương trình tốt hơn hiện có vì trình kiểm tra nâng cao của nó sẽ phát hiện nhiều khả năng đạo văn hơn hầu hết các chương trình.

Dịch vụ này cho phép bạn kiểm tra văn bản của mình khi viết, cùng với một số dịch vụ quan trọng khác để giảm thiểu tình trạng đạo văn trong bài viết của chính bạn.

Đây là cách bạn có thể sử dụng nó:

 

Làm cách nào để tạo tài khoản Quetext?

Đăng ký Quetext rất đơn giản. Phần mềm có phiên bản miễn phí và trả phí, vì vậy bạn không cần nhập thông tin thanh toán ngay trừ khi bạn muốn đăng ký một trong những tính năng cao cấp của chúng .

Thay vào đó, tất cả những gì bạn cần là một địa chỉ email hợp lệ và mật khẩu. Sau khi tạo mật khẩu, bạn có thể đăng nhập bất cứ lúc nào và từ bất kỳ thiết bị nào.

Phần mềm cho phép bạn kiểm tra bất kỳ tài liệu nào với số lượng từ nhất định và sẽ tự động thực hiện một số kiểm tra khác nhau và cung cấp cho bạn phản hồi về nội dung tác phẩm của bạn.

Nếu bạn quyết định rằng mình cần một dịch vụ dựa trên đăng ký nâng cao hơn từ Quetext, bạn luôn có thể truy cập vào màn hình thông tin tài khoản của mình và nâng cấp tài khoản của mình lên tư cách thành viên trả phí thông qua dịch vụ đăng ký của họ.

Quetext cũng cho phép người dùng đăng ký thông qua tài khoản Google của họ . Đăng ký với Google có nghĩa là bạn sẽ không cần phải ghi nhớ mật khẩu bổ sung. Tài khoản Google của bạn hoạt động như cả tên người dùng và mật khẩu của bạn và bạn có thể tự động đăng nhập ngay khi đăng nhập vào tài khoản Google của mình.

Hiện tại không có bất kỳ mối quan hệ đối tác tài khoản nào khác, vì vậy những người không có tài khoản Google sẽ cần phải sử dụng quy trình đăng ký tiêu chuẩn.

 

Đặc điểm của Quetext

Tất cả các công cụ kiểm tra đạo văn đáng tin cậy cần phải có nhiều tính năng giúp phát hiện đạo văn có chủ ý và vô ý , đồng thời những công cụ tốt nhất cũng cung cấp các công cụ giúp khắc phục vấn đề. Chúng tôi đã chia nhỏ từng tính năng của ứng dụng cho bài đánh giá Quetext này để giúp bạn dễ dàng quyết định xem chương trình này có những gì bạn cần hay không.

Công nghệ DeepSearch™

DeepSearch™ là công nghệ độc quyền giúp Quetext có lợi thế thực sự trong vai trò công cụ kiểm tra đạo văn. Không giống như các công cụ kiểm tra khác thường chỉ tìm kiếm các từ khớp gần giống hoặc giống hệt nhau, DeepSearch™ dựa trên 10 năm nghiên cứu về đạo văn và văn bản để có thể tìm thấy các phần nội dung phản chiếu tốt hơn.

DeepSearch™ sử dụng kết hợp các công cụ để xác định xem văn bản có hợp pháp hay đạo văn hay không. Phần mềm thực hiện phân tích nội dung sâu để giúp đảm bảo mỗi từ phù hợp với ngữ cảnh nhất định, cũng như mô hình thống kê để đảm bảo không có phần nào quá giống với nội dung khác.

The algorithm is also able to detect problems with a ‘fuzzy match’ where a section of content is nearly exact, but with several words altered to hide plagiarism.

After performing its checks, DeepSearch™ also gives content a grade based on its overall performance and similarity to other texts on the same or similar subjects. This score also factors in anything about your piece that increases its individuality, which can help indicate original thought and analysis.

ColorGrade™ Feedback

Colorgrade™ feedback is a live system that helps you immediately see and identify any sections of your work that may be plagiarized. Anyone who has used a grammar checker will find this system intuitive and simple to navigate. The Colorgrade™ system also makes it easy to see when a section needs to be modified, cited, or simply removed entirely by helping you zoom in on problematic sections of a paragraph or sentence.

Citation Assistant

Citing your work properly can often be the difference between an authoritative and well-written piece and a lot of plagiarism. The most common forms of plagiarism usually are simply because the author didn’t know what they needed to cite, or didn’t know how thoroughly they needed to cite each source.

The Citation Assistant program within Quetext helps eliminate that difficulty. It works first by helping you identify sections that might need a citation, much like the Colorgrade™ system identifies areas of possible plagiarism.

From there you can either manually insert your own citation, or you may be able to use a direct recommendation from Quetext to create a citation. Since Quetext can often detect where a particular piece of source material may be coming from, it can help you insert the correct citation faster.

Of course, you’ll still need to make sure you’re using the appropriate citation format, which may mean that you’ll need to change citations to match the grammar rules most applicable to your work.

Originality Report

Your Originality report also helps to break down how much of what you’ve written can be considered original work and how much falls under plagiarism, possible plagiarism, and properly cited text. This is important because even if you aren’t plagiarizing and everything is properly cited, your work should represent some amount of unique new thought, whether you’re turning in a term paper or writing a post for your personal blog.

The originality of your text can also have a significant impact on its performance in search engines if you’re intending to put the text online. Text with too much similar writing to other websites and pages that show up in search results are less likely to appear in the first few pages of search results. That’s even if you’re doing everything else right.

Why?

Because Google and other search engines put value on being able to provide their searchers with quality content quickly. A page that looks like it might have a high degree of plagiarism is unlikely to be offering better information than the page or document it stole from.

Originality is also an important feature of academic writing and journalism at all levels. So, while this tool might offer a simple percentage breakdown and is a little less actionable than some of Quetext’s other features and tools, it’s still one of their most important features.

Interactive Snippet Text

The interactive snippet of your text is a tool that helps you zoom in on possible instances of plagiarism by highlighting the problem in a second viewer. It’s interactive since you can hover over the problem and make changes in either window, while the ColorGrade™ Feedback helps you identify the kind of problem in the passage.

This system is just one of the reasons we were impressed with this software as we completed our Quetext review.

URL/Domain Exclusion

URL and Domain exclusion can be a critical part of evaluating an already published piece of writing for plagiarism. Instead of taking down the post or article you want to evaluate, you can simply copy the URL into the exclusion tool to prevent Quetext from checking against that particular page.

The domain exclusion works similarly. Say you want to exclude all articles from the New York Times, you can use their domain to exclude everything that’s been published to their website without having to specify certain pages or articles.

This tool might not be used quite as much as some of the other tools we’ve mentioned in this Quetext review, but it’s still useful in some circumstances.

Excluding a domain or a URL on the tracker doesn’t mean that you can’t plagiarize from that source, of course, it’s still entirely possible for you to accidentally or intentionally plagiarize that source. However, it can be used to help you evaluate how influential a source is on your work, or to review previously published works.

This tool even works similarly to the blog tracking tools that let you tell Google and other search engines when an article was originally published on another website or domain before it was published on yours.

 

Quetext Subscription Plans

 

Gói đăng ký Quetext

 

Of course, no Quetext review would be complete without talking about the different subscription levels for the software. Fortunately, there are just two different subscriptions on this plan, and both are relatively straightforward and easy to understand. Quetext pricing is also generally affordable, especially for professional writers and students who will benefit more from the software.

Quetext Free Plan

The free version of this software is highly functional if you only need a basic plagiarism checker. It’s got slightly more limited features compared to the pro plan, and DeepSearch™ isn’t one of the included features.

Quetext’s free plan allows you to check up to 2,500 words at a time. That’s about 5 pages with standard spacing and margins in most word processors. It’ll search for fuzzy matches, performs contextual analysis of your work, and the innovative ColorGrade™ Feedback system.

That means that the free version will still catch most instances of plagiarism and still gives you the same intuitive design to work through. However, the system won’t catch everything, and you won’t have the confidence that DeepSearch™ can bring to the table.

In addition to those limitations, it’s also important to note that the 2,500-word limit on this plagiarism checker’s ability to scan your document can get difficult to handle if you regularly work with longer projects and big documents. You won’t be able to do the document all in one go, which means you may need to standardize your citations and other changes in the finished document.

Still, the free plan is a great way to give Quetext a try and make sure it’s worth the subscription cost before you pay.

Quetext Pro Plan

The pro plan is really what we’d recommend to professionals and students who are looking for a more comprehensive plagiarism checker. This version of the program offers both more extensive features, and a better word count limit. It’s not unlimited, but the higher 100,000-word limit is good for all but the absolute longest projects.

The pro plan also includes DeepSearch™ as well as the Citation Assistant. Neither feature is included in the free version of the plan. The Citation Assistant is currently compatible with MLA, Chicago, and APA, which means you’re covered under almost all major grammar systems.

The Originality Report is also fully downloadable with this system. That way you can look over the originality report whenever you want to, even when you aren’t in Quetext software directly.

You’ll also need to upgrade to the pro plan if you want the URL exclusion feature.

Plus pro members are given access to premium support in case you have any trouble with the software or need help learning how to access the tools.

The Pro plan is currently available at $9.99 a month, per user. There isn’t a one-time purchase price or an annual subscription, either one. Signing up is simple, and you can unsubscribe any time if you don’t need the service any longer.

 

Pros & Cons of Quetext

So far in this Quetext review, we’ve gone over a lot of the features and benefits of the software, but that isn’t the same as analyzing its usefulness compared to other programs. Here are the core pros and cons of Quetext, to help you decide if it’s right for you.

Pros

 • Free version is functional and effective
 • Signing up is easy
 • Plagiarism checking service is fast
 • You can upload multiple files into your Quetext library
 • Reports Section keeps track of your previous performance and can track writing changes over time
 • You can connect your Google account for easier signup
 • URL/Domain blocking is easy to use
 • Most in-depth plagiarism checker available
 • Intuitive user interface

Cons

 • Subscriptions are only available on a monthly basis
 • Free service is limited to 3 searches
 • The free plan doesn’t offer full functionality
 • Almost all advanced features are only included in the pro plan
 • Reports and other features aren’t downloadable or exportable in the free plan

 

Quetext Alternatives

Of course, while Quetext is one of the most advanced services available, it might not be the best option for everyone. If you’re looking for an alternative, or just want to double-check that you’re getting a good deal, one of these programs might be the right option for you.

Grammarly Business

Grammarly Business is an extension of the grammar check program that includes more extensive style and plagiarism services. It’s plagiarism detection software functions similarly to Quetext, though it’s not quite as advanced. On the other hand, the user interface may be even better for people who already use Grammarly as their grammar checker. 

ProWritingAid

ProWritingAid is a good option for people who are trying to improve their skills, and functions as an all in one tool to help you write better and more accurately. The plagiarism software might not be quite as advanced as some alternatives, but it’s still a highly accurate option. In addition to the plagiarism checker, ProWritingAid also functions as a grammar checker, offers style and formatting suggestions, and even has short courses and quizzes to help you improve your skills so you won’t need corrections as often.

NoPlag

NoPlag plagiarism checker is a good option for academic writers and students since it’s databases mostly focus on academic writing. It also helps make sure citations are properly formatted and offers other features to make academic writing a little easier.

PlagScan

PlagScan is another good plagiarism prevention program that helps to identify and outline any sources of possible plagiarism in your writing by highlighting the offending passages. This system can be particularly useful for people who are trying to backtrack and find a source again since the plagiarism checker pulls up the articles along with the possible plagiarism.

 

Conclusion

Overall Quetext is certainly one of the best plagiarism checkers out there, thanks in part to its highly specialized design. While Quetext can offer some grammar checking power and other features, it’s very focused on being a good plagiarism checker. If that’s what you’re looking for, this program is probably some of the best software for you.

However, if you’re looking for a plagiarism checker that offers a few other features in addition to helping with citations and other writing aids, then you might be better served by one of the other programs we’ve mentioned in this Quetext review.

 

FAQ

Is Quetext Legit?

Yes! Quetext is a very legitimate service that can check a lot more sources and perform a faster plagiarism check than most alternatives.

That doesn’t mean that the program will catch 100% of plagiarism in your writing simply because of the amount of content out there, but it will catch the vasty majority of plagiarism the vast majority of the time. As long as you aren’t intentionally trying to plagiarize you should be well protected by using Quetext to evaluate your writing.

Is Quetext Free?

Quetext is not universally free. There is a free version of the program available, but you’re limited in how many checks you can run, and the features are much more limited. If you really want to get the full Quetext experience, you will need up upgrade to the pro version of the software.

Is Quetext Reliable and Safe to Use?

Yes. Quetext can access an incredibly large volume of published work, both professionally published and things that have been put up online in a wide variety of contexts. Being able to check that wide body of work makes Quetext significantly more reliable than plagiarism checkers that don’t have access to as much original content.

Quetext also has a firm privacy policy that protects users from their content being stored or accessed by others. So not only can Quetext help prevent accidental plagiarism, but it’s also designed to help prevent your content from being plagiarized in turn.

Does Quetext Save Your Work?

No. You can upload documents to Quetext to improve the speed of the software, but those documents are never stored in an online database. Quetext also never claims any rights to any of the content checked with their software.

How Accurate is Quetext?

Quetext is one of the most accurate plagiarism checkers out there. There are occasional rare instances where the plagiarism checker won’t catch everything, but it’s more common for the checker to be overzealous and flag text that wasn’t plagiarized.

Nói chung, việc gắn cờ những thứ không cần gắn cờ sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc không bắt được những trường hợp đạo văn. Bạn không cần sử dụng trình kiểm tra phụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác khi sử dụng Quetext vì chương trình này cực kỳ nhất quán và sẽ không bỏ sót bất kỳ vấn đề lớn nào.

Làm cách nào để hủy đăng ký Quetext?

Việc hủy đăng ký Quetext của bạn khá đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là đăng nhập vào tài khoản Quetext của mình rồi chuyển đến tab Tài khoản. Từ đó bạn sẽ thấy tùy chọn menu Đăng ký. Nhấp vào đó và một trong các tùy chọn trên trang là nút hủy. Nhấp vào hủy sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình hủy.